Airtech
Loading

AIRTECH-BG- Въздушно окачване рециклиране и ремонт

Полезно

Гаранция за всички услуги

Всички продукти, предлагани от AIRTECH-BG разполагат с 12 месеца гаранция.

Всеки продукт, на който е указан срок на гаранция се предава на клиента с гаранционна карта, издадена от AIRTECH-BG , в която са упоменати:

-       Имена и телефон на клиента

-       Идентификационен номер поставен от AIRTECH-BG

-       условия за гаранция и предявяване на рекламации

-       гаранционен срок на закупеният продукт

Гаранцията е валидна в случаите на проявени фабрични дефекти, които са се проявили в определения гаранционен срок.

При уважение на предявената рекламация на клиента се предоставя нов продукт, с гаранционен срок, допълващ остатъчния гаранционен срок от предишната.

Гаранцията е валидна само в случай, че се спазват условията и изискванията, описани в Гаранционната карта.
 
Клиентът е длъжен да пази всички документи съпътстващи продукта.

Гаранцията се отнася за фабрични дефекти: дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, използване на некачествени материали и компоненти
или човешка грешка при изработката на продукта. В този случай AIRTECH-BG носи отговорност само и единствено за отстраняване на дефекта или ако това не е възможно за замяна с друг продукт.

Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията.

Тази гаранция не покрива щети, възникнали вследствие неправилна употреба или умишлено увреждане!

Не намирате Вашия модел автомобил?

AIRTECH-BG рециклира и ремонтира въздушно окачване за всички видове автомобили. Ако не намирате Вашия модел в сайта ни, моля свържете се с нас и ние ще ви дадем пълната информация, която ви е необходима.

Свържете се с нас